Adres korespondencyjny:

Prywatne Gospodarstwo Rolne
Janina Madej
Działowo
87-214 Płużnica

 

Prezes klubu jazdy konnej Joker
Kazimierz Deroń

 

Dowódca sekcji ułańskiej
Łukasz Madej

 

Osoby upoważnione do kontaktów z mediami


Marcin Petr
tel. 606-365-079
arystenes@op.pl


Janusz Andrysiak
tel. 602-710-860

 

Redakcja strony internetowej
Przemysław Małkowski

 

Dane do wystawiania faktur:
Klub jazdy Konnej Joker w Działowie z siedzib± w Chełmnie
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chelmno
NIP: 875-13-66-071

 

Nr konta bankowego:
65116022020000000056991402