Odczytanie rozkazu pułkowego - z lewej ppłk Jastrzębski

fot. "Ósmy strzelców konnych w marszu i boju"