Prezydent RP Stanisław Wojciechowski wręcza sztandar dowódcy 8. psk
ppłk. Aleksandrowi Wasilewskiemu w dniu 12 czerwca 1924 roku

fot. "Ósmy strzelców konnych w marszu i boju"