Poczet sztandarowy 8. psk na ulicach Che³mna

fot. "Ósmy strzelców konnych w marszu i boju"